Cicle formatiu de Grau Superior

Administració i Finances

Tècnic o Tècnica Superior en Administració i Finances
Codi: CFPS AGB0

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambienta.