El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 • Llista de membres del Consell Escolar:

  Professorat: Santi Colomer, Xavier Verdaguer, Cecilio Pérez, Núria Asensio, Anna Marín, Anna González, Carme Porcel.

  Famílies: Ingrid Silvia (AFA), Albert Pairó, Elisabet Pérez i Anna Maria Rovira.

  PAS: Imma Alcalá

  PAE: Josep Erra

  Equip Directiu: Joan Maria Roig (director), Encarni Ballesteros (cap d’estudis) i Dani Vilaseca (secretari)

  Ajuntament: Dolors Vilalta

  Empresariat: Josep Pascal