Preinscripció ESO- Curs 2019/2020
DATES

El procés de preinscripció dels ensenyaments de secundària obligatòria (ESO) serà del 29 de març al 9 d'abril (ambdós inclosos).

HORARI DE SECRETARIA:


Matíns: de 9 a 13 hores

Tardes: dilluns i dimecres de 15 a 17 hores

Com a novetat la sol·licitud de preinscripció es pot presentar en suport informàtic o en suport paper.


  • La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'omplir tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a partir d'aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primer lloc.
  • Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud on consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia).
  • Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyant de la documentació al centre demanat en primer lloc dins el termini previst