Cicle formatiu de Grau Superior

Direcció en Cuina

Tècnic o tècnica superior en Direcció en Cuina
Codi: CFPS HTD0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.