BLOC COMÚ 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR O ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC PER A  BARRANCS: secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat

 • Full de dades personals
 • Fitxa mèdica
 • Autorització ús imatges
 •  Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés, en la modalitat de  Barrancs
 • Certificat de superació del cicle inicial de Senderisme
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (346,00 €: Bloc comú: 306€ i material: 40€). (demanar full de pagament al següent mail : esports@insabatoliba.cat)
 • L’alumnat menor d’edat cal que presenti una còpia del llibre de família i el DNI del pare o la mare.

Bloc Comú Cicle Final: 346,00 € (Bloc comú: 306€ / Material: 40€)

Demanar full de pagament al següent correu : esports@insabatoliba.cat

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

BLOC ESPECÍFIC

 • Full de dades personals
 • Normativa
 • Acceptació normativa
 • Fitxa mèdica
 • Autorització ús imatges
 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica de  Barrancs
 • Certificat de notes del bloc comú del cicle final
 • Certificat en Senderisme
 • Resguard de pagament dels 1.884,55 € del bloc específic (demanar full de pagament al següent mail : esportsinsabatoliba@gmail.com )
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE al mail: secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat

MATERIAL ESPECÍFIC (penjat a la pestanya horaris barrancs), també se n’informarà el primer dia de classe

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES: La part teòrica a les aules de l’INS Abat Oliba de Ripoll, si la situació ho permet, i les sortides a la muntanya.
A causa de la pandèmia potser s’hauran de fer les sessions teòriques online.