BLOC COMÚ 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER CORREU PER A MUNTANYA MITJANA: secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat

 • Full de dades personals
 • Fitxa mèdica
 • Autorització ús imatges
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Certificat de superació de la prova específica d’accés, en la modalitat de Muntanya mitjana.
 • Certificat de superació del cicle inicial de Senderisme
 • Full de dades personals. (document adjunt: “Full de dades personals”)
 • Resguard del pagament (346,00 €: Bloc comú: 306€ i material: 40€). (demanar full de pagament al següent correu : esports@insabatoliba.cat)
 • L’alumnat menor d’edat cal que presenti una còpia del llibre de família i el DNI del pare o la mare.

* Si alguna d’aquesta documentació ja l’heu presentada en la preinscripció, no cal tornar-la a portar

Bloc Comú Cicle Final: 346,00 € (Bloc comú: 306€ / Material: 40€)

Demanar full de pagament al següent correu : esports@insabatoliba.cat

Important: Si algun alumne/a fa assignatures soltes, en té de convalidades o és família nombrosa o monoparental, cal que abans de fer el pagament, informi a la secretaria del centre on se l’indicarà la quantitat que ha de pagar.

BLOC ESPECÍFIC

 • Full de dades personals
 • Normativa
 • Acceptació normativa
 • Fitxa mèdica
 • Autorització ús imatges
 • Full de dades personal omplert
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Fotocòpia targeta assegurança que cobreixi l’especialitat
 • Certificat de la prova d’accés específica  de Muntanya mitjana
 • Certificat de notes del bloc comú cicle final
 • Certificat en Senderisme
 • Resguard de pagament del bloc específic dels 1269.50€  (demanar full de pagament al següent mail : esportsinsabatoliba@gmail.com)
 • FER-HO ARRIBAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE al mail: secretaria@insabatoliba.cat i esports@insabatoliba.cat

MATERIAL ESPECÍFIC (penjat a la pestanya horaris muntanya mitjana), també s’informarà el primer dia de classe

LLOC ON S’IMPARTIRAN LES CLASSES: La part teòrica a les aules de l’INS Abat Oliba de Ripoll i les sortides a la muntanya.