L’alumnat de 2n d’ESO ha creat un mural amb frases enginyoses per reflexionar sobre les principals interferències lèxiques entre el català i el castellà.