Els alumnes del mòdul d’EIE estan immersos en el començament del seu projecte emprenedor. Hem utilitzat la metodologia Canvas per fomentar la seva creativitat, facilitar la comprensió del model de negoci, analitzar-lo des de diverses perspectives, fer les modificacions pertinents i treballar en equip.