La nova matèria LOMLOE a batxillerat, els ODS, permet aprofundir les desigualtats a partir de creacions artístiques urbanes. Els objectius de desenvolupament sostenible permeten marcar un horitzó de canvi i millora social de cara el 2030, però les polítiques dels estats queden lluny i a vegades representen limitacions i incoherències.