En el mòdul d’Empresa i iniciativa emprenedora estem treballant les 4P del màrqueting a través del “Repte de la caixa”. Els alumnes han de ser capaços de sintetitzar les seves estratègies de màrqueting en una caixa amb l’objectiu d’entendre els aspectes bàsics d’un pla de màrqueting i saber valorar la importància de la creativitat en la captació de clients. Objectius aconseguits!!