Aquesta setmana, l’alumnat de 1r d’ESO, estem visitant l’estació meteorològica del costat de l’institut, per conèixer els diferents aparells que ens permeten estudiar l’atmosfera.