Descripció

Els alumnes que participen de la socialització de llibres de text disposaran d’un lot de llibres en préstec per aquest curs. En rebre el lot l’alumne/a haurà d’anotar el seu nom i
cognoms a la fitxa d’identificació que hi ha a la portada de cada llibre que tingui en cas que no hi sigui. Cadascun dels alumnes tindrà assignat un número de lot de llibres que estarà anotat en la fitxa, del qual se’n fa responsable des del moment en què es recull.